Valikko

Potentiaalikartoitus

Oikea urapolku avainosaajille.

Ota meihin yhteyttä

Oikea urapolku avainosaajille

Henkilöarviointipalvelumme (kompetenssikartoitus) tarjoaa vakaan pohjan, kun haluat tehdä hyvin perusteltuja päätöksiä rekrytointien tai organisaatiomuutosten suhteen. Tarjoamme mitattavia ja aika-tehokkaita prosesseja, jotka koostuvat muun muassa maailman tunnustetuimmista persoonallisuus- ja lahjakkuusarvioinneista, tieto- ja osaamiskyselyistä, haastatteluista sekä suullisesta ja kirjallisesta palautteesta.

Tämä taso antaa selkeämmän kuvan olemassa olevasta tai mahdollisten uusien työntekijöiden tai johtajien osaamisesta ja kehityspotentiaalista. Tätä tietoa voidaan käyttää ”High Potential”-yksilöiden tai avainhenkilöiden tunnistamiseen ja kehittämiseen.

Arviointiin perustuen ehdokkaasta tehdään analyysi suhteessa juuri niihin tiettyihin kompetensseihin, joita organisaatiossa tai työroolissa tarvitaan. Tätä analyysia voidaan täydentää kompetensseihin perustuvalla haastattelulla ja suositusten pyytämisellä, jotta saadaan kehittymispotentiaalin ohella kuva kompetenssit huomioivasta nykyisestä suoriutumistasosta sekä jopa arvio niistä vahvuuksista, joiden liiallinen käyttö voi olla haitallista.

Kompetenssin tukeminen

Kehittymisanalyysi

Tilanteesta riippumatta on tärkeää asettaa oikea henkilö oikeaan toimeen ja samalla luoda selkeä ja konkreettinen kehittymissuunnitelma. Ehdokkaan voimavarat, osaamistaso sekä kehittymismahdollisuudet analysoidaan ja niitä arvioidaan suhteessa toimeksiantajan tavoitteisiin, odotuksiin sekä organisaatiokulttuuriin. Tähän tarkoitukseen käytämme maailman johtavaa ja moniulotteisinta persoonallisuusarviointia, jotta voimme syvällisesti tunnistaa henkilön yksilölliset ominaisuudet. Kartoitamme tulevaisuutta siitä näkökulmasta, mistä ehdokas voi parhaiten kehittää kykyjään ja parantaa suoriutumistaan. Tämä tapahtuu toimintasuunnitelman avulla, jossa keskitytään käyttäytymisen muutoksiin, työtehtävien suorittamiseen ja johtamisvalmiuksiin.

Varmista strategian ja toimintasuunnitelman välinen korkea hyötysuhde

Kompetenssin tukeminen on tapa optimoida sekä johtajien että työntekijöiden työsuoriutuminen suhteessa organisaation tavoitteisiin ja strategiaan. Autamme luomaan prosessin, jossa kaikki suoriutumiseen pohjautuvat osatekijät systematisoidaan ja yhdistetään tulosjohtamiseen osaksi muita HR-prosessejanne.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Ota meihin yhteyttä

Miten voisimme auttaa?

Yhteystiedot

Ota meihin yhteyttä. Autamme sinua mielellämme.

info@assessio.fi

+358 40 672 1905

Eteläesplanadi 24, Helsinki

Ota yhteyttä