Lahjakkuusarviointi, joka mittaa ongelmanratkaisu-matrigma ja

päättelykykyä

Matrigma on ei-kielellinen matriisiarviointi, joka mittaa hyvin yleistä päättelykykyä.

Koska Matrigma on kielestä riippumaton arviointi, se on vähemmän herkkä yksilöiden välisille kulttuurieroille. Arviointi mittaa henkilön ongelmanratkaisu- ja päättelykykyä sekä taipumusta erottaa loogisia yhteyksiä. Matrigma on yksi Assession kansainvälisesti suosituimmista arvioinneista, ja sitä käytetään monikansallisissa yrityksissä maailmanlaajuisesti.

Matrigman tehtävät ovat vaikeusasteiltaan nousevia eli ne vaikeutuvat arvioinnin edetessä.

Haluatko kouluttautua? Klikkaa tästä!